Senjanett satser på FIBER

I år har Senjanett levert signaler via koaks i 30 år. Koaksen har en fantastisk kapasitet som gir oss mulighet å levere internett på over 1000Mbit på.
Likevel er det nå fiber som er i skuddet og vi følger ønsket fra forbrukerne.
I år skal vi oppgradere mange felt til fiber. Vi kommer vel og merke ikke til å legge ned koaksen, men de som ønsker fiber, skal få dette hos oss.

Vi er i gang med planleggingen felt for felt i samarbeid med Sitecom AS som blir utbygger.

Mange felt lar seg relativt enkelt oppgradere, mens andre nok vil by på noen utfordringer.

Vårt mål er uansett å få alle over på fiber så raskt det lar seg gjøre.

Følg med status for din gate her:

SILSAND

Anton Silsands vei:
Status - Skal befares når snøen forsvinner.

Aspehaugen:
Status - Vil få fiber i løpet av sommeren

Bjørkeveien:
Status - Under planlegging

Dvergveien:
Status - Skal befares når snøen forsvinner.

Einerhaugen:
Status - Skal befares

Elgveien:
Status - Rør er ferdig lagt og feltet er klart for oppgradering til fiber.

Fergeveien:
Status - Blir tatt sammen med Forraveien.

Forrastubben:
Status - Blir tatt sammen med Forraveien.

Forraveien:
Status - Mye rør i gaten og strekking av fiber vil starte snart.

Hallveien:
Status - Er utbygget med fiber

Hamran:
Status - Skal befares når snøen forsvinner.

Harald Silsand Vei:
Status - Feltet har delvis med rør. Befaring for løsning utføres når snøen forsvinner.

Heggeveien:
Status - Rør er ferdig lagt og feltet er delvis klart for oppgradering til fiber.

Hulderveien:
Status - Skal befares når snøen forsvinner.

Laukhellaveien:
Status - Lang gate og vi har rør klart i fortau. Feltet blir oppgradert.

Myrveien:
Status - Skal befares når snøen forsvinner.

Naustveien:
Status - Er delvis ferdig utbygget med fiber.
Noen kunder er allerede koblet til fiber.

Olsborgveien:
Status - Det er lagt en del rør. Det må utføres noe gravearbeid.

Resset:
Status - Skal befares

Rogneveien:
Status - Feltet er delvis klart med rør og vil bli oppgradert til fiber.

Stallbakken:
Status - Ferdig utbygget med fiber

Trollveien:
Status - Skal befares når snøen forsvinner.

Vikaveien:
Status - Ferdig utbygget med fiber

 

FINNSNES

Aspeveien:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Bergliveien:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Bergveien:
Status - Det er fiberrør i bakken, videre utbygging til våren.

Bjønliveien:
Status - Det er lagt fiberrør i hele gaten. Oppgradering til våren.

Bjørklia:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Botnveien:
Status - Oppstart i Mars

Buslettveien:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Brattlia:
Status - Ferdig oppgradert til fiber.

Granlia:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Hanmaveien:
Status - Det er klart med fiberrør.

Harvikveien:
Status - Det er lagt fiberrør i gaten. Videre oppgradering til våren

Helsesenterveien:
Status - Er ferdig utbygget med fiber.

Holtet:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Høyden:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Hågen:
Status - Det er lagt fiberrør i gaten.

Idrettsveien:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Kirkeveien:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Kleivaveien:
Status - Oppstart i Mars

Klippeveien:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Knausen:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Kvitbergan:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Larsbakken:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Liaveien:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Lunde:
Status - Oppstart i Mars

Mellomlia:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Mellomveien:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Myrheim:
Status - Det er ferdig lagt fiberrør, videre utbygging til sommern.

Nordli:
Status - Det er fiberrør i bakken, videre utbygging til våren.

Nordmarka:
Status - Skal befares når snøen forsvinner.

Nygårdsplatået:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Nygårdsveien:
Status - Fiber blir stregt gjennom gaten i løpet av våren.

Olderveien:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Otterveien:
Status - Det er lagt fiberrør

Rypeveien:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Rådhusveien:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Sandvikveien:
Status - Det er lagt fiberrør

Sjøbakken:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Skavikveien:
Status - Oppstart i Mars

Skogenveien:
Det er lagt fiberrør, fullføres til våren.

Skoglyveien:
Er oppgradert til fiber

Skogstadlia:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Skogstadveien:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Skolegata:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Seljebergan:
Status -

Seljehalsen:
Status -

Seljeveien:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Smørhusbakken:
Det er lagt fiberrør i bakken, oppstart til våren

Sjøbu:
Er klar for fiber

Strandveien:
Status - Delvis utbygget med fiber. Blir fullført til våren

Stærveien:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Svaleveien:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Sven Eidissens vei:
Status - Gata er delvis ferdig utbygget med fiber, fullføres i løpet av våren.

Tiurveien:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Tverrveien:
Status - Oppstart i Mars

Vinterveien:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Westbyveien:
Status - Fiber blir strekt gjennom gaten til våren.

Øvre Hamna:
Status - Gaten er delvis utbygget med fiber. Fullføres til våren.

Øvreveien:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Åsen:
Status - Skal befares når snøen forsvinner