Senjanett satser på FIBER

I år har Senjanett levert signaler via koaks i 30 år. Koaksen har en fantastisk kapasitet som gir oss mulighet å levere internett på over 1000Mbit på.
Likevel er det nå fiber som er i skuddet og vi følger ønsket fra forbrukerne.
I år skal vi oppgradere mange felt til fiber. Vi kommer vel og merke ikke til å legge ned koaksen, men de som ønsker fiber, skal få dette hos oss.

04.05.2018

STATUSOPPDATERING FIBERUTBYGGING

Silsand/Finnsnes

Vi har nå fått utført befaringer og planlagt svært mange gater på både Silsand og Finnsnes for fiberutbygging.
Vi har heldigvis fra tidligere utbygging lagt svært mye rør. Dette betyr at vi vil få minimalt med graving i de aller fleste gater og da slipper å ødelegge så mye asfalt.
Rørene er enda frosset de fleste steder, men mildvær gjør at tela slipper taket fort.
Vårt mål er som sagt å få alle over på fiber.

Vi må takke for alle bestillinger vi har fått. Vi klør i fingrene etter å få satt i gang med fiberstrekking.

I første omgang blir stamnettet bygget ut. Deretter blir det installasjoner til kunder.

Alle våre koakskunder får tilbud om fri oppgradering til fiber. Dette er ikke et tidsbegrenset tilbud.

Vi kan nå tilby følgende linjer på fiber:
Bredbånd 50 - 50/50mbit - kr.399,-/mnd
Bredbånd 150 - 150/150mbit - kr.499,-/mnd
Bredbånd 350 - 350/350mbit - kr.599,-/mnd
Bredbånd 600 - 600/600mbit - kr.799,-/mnd
Digital-TV grunnpakken - kr.410,-/mnd

Bestiller du 350mbit og TV gir vi i tillegg til gratis installasjon også 3mnd fritt abonnement. Du kan også prøve vår 1000/1000mbit linje i 12mnd uten ekstra kostnad!

Følg med status for din gate her:

SILSAND

Anton Silsands vei:
Status - Skal befares når snøen forsvinner.

Aspehaugen:
Status - Vil få fiber i løpet av sommeren

Bjørkeveien:
Status - Under planlegging

Dvergveien:
Status - Skal befares når snøen forsvinner.

Einerhaugen:
Status - Skal befares

Elgveien:
Status - Rør er ferdig lagt og feltet er klart for oppgradering til fiber.

Fergeveien:
Status - Blir tatt sammen med Forraveien.

Forrastubben:
Status - Blir tatt sammen med Forraveien.

Forraveien:
Status - Mye rør i gaten og strekking av fiber vil starte snart.

Hallveien:
Status - Er utbygget med fiber

Hamran:
Status - Skal befares når snøen forsvinner.

Harald Silsand Vei:
Status - Feltet har delvis med rør. Befaring for løsning utføres når snøen forsvinner.

Heggeveien:
Status - Rør er ferdig lagt og feltet er delvis klart for oppgradering til fiber.

Hulderveien:
Status - Skal befares når snøen forsvinner.

Laukhellaveien:
Status - Lang gate og vi har rør klart i fortau. Feltet blir oppgradert.

Myrveien:
Status - Skal befares når snøen forsvinner.

Naustveien:
Status - Er delvis ferdig utbygget med fiber.
Noen kunder er allerede koblet til fiber.

Olsborgveien:
Status - Det er lagt en del rør. Det må utføres noe gravearbeid.

Resset:
Status - Skal befares

Rogneveien:
Status - Feltet er delvis klart med rør og vil bli oppgradert til fiber.

Stallbakken:
Status - Ferdig utbygget med fiber

Trollveien:
Status - Skal befares når snøen forsvinner.

Vikaveien:
Status - Ferdig utbygget med fiber

 

FINNSNES

Aspeveien:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Bergliveien:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Bergveien:
Status - Det er fiberrør i bakken, videre utbygging til våren.

Bjønliveien:
Status - Det er lagt fiberrør i hele gaten. Oppgradering til våren.

Bjørklia:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Botnveien:
Status - Oppstart i Mars

Buslettveien:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Brattlia:
Status - Ferdig oppgradert til fiber.

Granlia:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Hamnaveien:
Status - Det er klart med fiberrør.

Harvikveien:
Status - Det er lagt fiberrør i gaten. Videre oppgradering til våren

Helsesenterveien:
Status - Er ferdig utbygget med fiber.

Holtet:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Høyden:
Status - Fiberutbygging er påbegynt.

Hågen:
Status - Det er lagt fiberrør i gaten.

Idrettsveien:
Status - Fiberutbygging er påbegynt.

Kirkeveien:
Status - Fiberutbygging er påbegynt.

Kleivaveien:
Status - Oppstart i Mars

Klippeveien:
Status - Fiberutbygging er påbegynt.

Knausen:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Kvitbergan:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Larsbakken:
Status - Fiberutbygging er påbegynt.

Liaveien:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Lunde:
Status - Fiberutbygging er påbegynt.

Mellomlia:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Mellomveien:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Myrheim:
Status - Det er ferdig lagt fiberrør, videre utbygging til sommern.

Nordli:
Status - Det er fiberrør i bakken, videre utbygging til våren.

Nordmarka:
Status - Skal befares når snøen forsvinner.

Nygårdsplatået:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Nygårdsveien:
Status - Fiberutbygging er påbegynt.

Olderveien:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Otterveien:
Status - Det er lagt fiberrør

Rypeveien:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Rådhusveien:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Sandvikveien:
Status - Fiberutbygging er påbegynt.

Sjøbakken:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Skavikveien:
Status - Fiberutbygging er påbegynt.

Skogenveien:
Status - Fiberutbygging er påbegynt.

Skoglyveien:
Status - Er oppgradert til fiber.

Skogstadlia:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Skogstadveien:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Skolegata:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Seljebergan:
Status -

Seljehalsen:
Status -

Seljeveien:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Smørhusbakken:
Det er lagt fiberrør i bakken.

Sjøbu:
Er klar for fiber

Strandveien:
Status - Delvis utbygget med fiber.

Stærveien:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Svaleveien:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Sven Eidissens vei:
Status - Fiberutbygging er påbegynt.

Tiurveien:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Tverrveien:
Status - Fiberutbygging er påbegynt.

Vinterveien:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Westbyveien:
Status - Fiberutbygging er påbegynt.

Øvre Hamna:
Status - Gaten er delvis utbygget med fiber.

Øvreveien:
Status - Skal befares når snøen forsvinner

Åsen:
Status - Skal befares når snøen forsvinner