Personvernerklæring for kunder i Senjanett AS

Denne personvernerklæringen gir informasjon om innsamling og bruk av personopplysninger i Senjanett AS. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Behandlingsansvarlig

Økonomiansvarlig er på vegne av Senjanett AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som behandles

Vi lagrer følgende typer av personopplysninger om våre kunder: Personalia (navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse).

Formål med behandlingen

Vi behandler personopplysninger for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter kjøpsavtalen med deg.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse mv. benyttes for å oppfylle avtalen med deg. Grunnlaget for denne behandlingen er kjøpsavtalen.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har oppgitt i forbindelse med ditt kjøp. Vi bruker ikke cookies på våre nettsider.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi utleverer ikke personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har fått i forbindelse med ditt kjøp lagres i 3,5 år. Opplysninger vi er forpliktet til å bevare etter bokføringsloven, vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler personopplysninger i henhold til personopplysningsloven, GDPR og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Du kan protestere mot behandling av personopplysninger, og be om begrensning av behandling. Ta først kontakt med vår personvernansvarlig dersom du mener at vi ikke overholder personvernreglene. Du kan også klage til Datatilsynet.

Personvernombud

Vi har ikke etablert et personvernombud da bedriften ikke er pålagt å ha det ihht krav fra datatilsynet.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger med adgangs- og tilgangskontroll, og kryptering av sensitive opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke personopplysninger som er registrert, samt begjæring om innsyn, retting og sletting kan sendes til følgende adresser: Senjanett AS, PB 33 9303 Silsand, kontakt@senjanett.no