Jeg får ikke den hastigheten jeg abonnerer på

Dersom du opplever lav hastighet eller ustabil hastighet anbefaler vi å ta kontakt med oss så raskt som mulig slik at vi får sett på saken. I noen tilfeller må vi hjem til kunden for å løse problemet.

Innen rimelig tid etter at kunde har opplyst om problemer skal Senjanett ha gjort utbedringer eller gitt råd til kunden for å forbedre stabilliteten. Om feilen vedvarer etter utbedring, må kunde ta kontakt på ny.

Ved langvarig feil.

Senjanett gir refusjon dersom feilen er på linjen inn til kunden og dette har vedvart over lengre tid og etter gjentatte feilrapporteringer uten bedring.
Om det er behov for besøk hjem, må Senjanett ha fått mulighet for dette innen rimelig tid.

Senjanett gir ikke refusjon dersom problemet ligger:
1. Trådløst.
Senjanett har ikke mulighet å garantere stabillitet eller hastighet trådløst på grunn av eksterne faktorer som kan redusere kvaliteten på trådløsnettet hjemme. Dette kan være, men ikke begrenset til: støy i frekvensområdet til routeren, andre trådløsroutere i nabolaget, annet elektronisk utstyr, refleksjoner, plassering av router, vegger mellom router og utstyr, feil/begrensninger på kundens utstyr, støy fra naboer, feil på router m.m.
2. Kundens eget utstyr.
Dersom det er feil eller begrensninger i kundens eget utstyr, kan det redusere hastigheten målt både trådløst og kablet.

For å utføre en test som viser om problemet ligger lokalt hjemme eller eksternt ut i nettet skal en hastighetstest utføres med nettverkskabel tilkoblet  mellom modem levert av Senjanett og PC, laptop eller liknende. Utstyret som benyttes til test må heller ikke ha feil eller begrensninger.
Det er viktig at nettet ikke belastes av andre mens testen utføres.

Dersom hastigheten er normal med kablet tilkobling men ikke trådløst, er feilen lokalt hos kunden. Det er mulig å endre trådløsinnstillingene på routeren for å finne en mer egnet innstilling/frekvens. Om routeren er gammel, anbefales det å skaffe ny.

Senjanett kan fakturere for arbeid med feilsøking på kundens eget utstyr.