Senjanett satser på FIBER

Senjanett har i over 30 år levert signaler via koaks. Koaksen har en fantastisk kapasitet som gir oss mulighet å levere internett på over 1000Mbit til våre kunder.
Likevel er det nå fiber som er i skuddet og vi prioriterer å oppgradere vårt nett til dette.
De fleste feltene vi leverer i er allerede klargjort med fiber og beboere kan nå bestille fiber fra oss. Vi kommer vel og merke ikke til å legge ned koaksen, men de som ønsker fiber, kan kontakte oss for tilbud på oppgradering.