Senjanett har standard 3 måneder oppsigelsestid.

En oppsigelse må leveres skriftlig enten som e-post eller som brev.